Notranja revizija – izjemno pomembna finančna storitev

Marsikdo ob omembi imena notranja revizija vztrepeta, saj sprva pomisli na nekakšnega finančnega policaja, ki zgolj išče napake in luknje v poslovanju podjetja in kaznuje. A to še zdaleč ni resnica. Notranja revizija podjetja je namreč izjemno pomembna finančna storitev, ki zagotavlja ustreznost poslovanja določene organizacije ali podjetja. Sploh pri proračunskih uporabnikih igra izjemno pomembno vlogo, saj vam nudi izjemno pomembna neodvisna zagotovila, s pomočjo katerih lahko učinkovito zavarujete vaše poslovanje pred različnimi tveganji. Poleg tega pa notranja revizija zagotavlja priročna priporočila, s pomočjo katerih lahko izboljšate samo poslovanje in si tako zagotovite finančni uspeh.

Ta pomembna storitev tako še zdaleč ni nekakšno orodje za kaznovanje. Zato je zelo pomembno, d si kot proračunski uporabnik zagotovite zanesljiv notranjerevizijski posel in tako preprečite izpostavljenost kritičnim tveganjem v poslovnem svetu.

notranja revizija

Naloge, ki jih opravlja notranja revizija

Kot smo že omenili, je notranja revizija pomembna neodvisna in nepristranska dejavnost, ki podjetjem in organizacijam svetuje in daje zagotovila. V prvi vrsti je zasnovana za dodajanje vrednosti, predvsem pa za izboljšanje delovanja celotnega poslovanja podjetja. Številni poslovneži in podjetniki opažajo, da so prav s pomočjo notranjerevizijskega procesa bistveno izboljšali svoje poslovanje, začeli z uresničevanjem visoko zastavljenih ciljev, na račun sistematičnega in metodičnega ocenjevanja pa znatno zmanjšali tveganja in se z njimi naučili upravljati.

Še ena v vrsti pomembnih nalog notranje revizije je tudi oblikovanje zagotovil glede delovanja notranjih kontrol, ukrepov obvladovanja morebitnih tveganj ter podajanja priporočil za izboljšave. Prav revizijski proces namreč odkrije morebitne nepravilnosti v vodenju, knjiženju ali upravljanju poslovnega procesa, ki so nastali pri preteklih dogodkih in sprejetih odločitvah. Notranjo revizijo opravlja usposobljen revizor, ki podjetju predlaga, kako izboljšati celoten proces.

Včasih vodstvo oziroma odgovorne osebe v podjetju sploh ne vedo, da na neki točki poslovanje šepa in tako zadržuje možnost napredka. Prvi korak pri izboljšanja procesa pa je ravno odkritje in odstranitev napak.

Kaj pravi zakon?

Notranja revizija je sicer urejena tudi s posebnim zakonom. Ta je namreč obvezna za vse proračunske uporabnike katerih letni proračun presega 2.086 milijona EUR vsako leto. Vsi drugi proračunskih uporabniki pa morajo notrnjerevizijski nadzor izvesti najmanj enkrat v obdobju vsakih treh let. Kako pa je z revizijo v praksi? Ta je lahko organizirana kot lastna notranjerevizijska služba, druga možnost pa je najem zunanjega izvajalca notranjerevizijskih storitev v celoti. Za to možnost se odloča vse več uporabnikov. Ta je tudi precej priznana, saj zagotavlja transparentnost in nepristranskost revizijskega procesa.

Revizijski postopek se sicer izvaja za številna področja, najpogosteje pa se z njo soočajo naslednji:

  • kadrovsko področje,
  • javna naročila,
  • postopki pri pripravi zaključnega računa,
  • proračuni občin,
  • inventura, osnovna sredstva in sredstva v upravljanju,
  • prihodki in upravljanje s terjatvami,
  • varstvo osebnih podatkov,
  • različni interni akti,
  • vse pogostejše e-poslovanje ter priljubljeno e-arhiviranje.

Po želji naročnika se lahko revizijski pregled izvede tudi za katerokoli drugo interno področje, ki ni našteto zgoraj.

Zaupanja vredno orodje

Notranja revizija ni nič zastrašujočega, pač pa predstavlja izjemno koristno orodje, ki ga lahko uporabite sebi v prid. Seveda se je pri tem potrebno zanesti na izkušenega in strokovno podkovanega izvajalca, ki pozna vse procese in hitro opazi možnost za morebitne izboljšave. Eno takih podjetij pri nas je tudi Loris, ki se z računovodskimi, revizijskimi in ostalimi storitvami ukvarja že vrsto let. Svojim strankam z veseljem svetujejo, kako do bolj optimalnega poslovanja, ki zadostuje vsem zakonskim predpisom.

notranja revizija 1

Nenazadnje pa s pomočjo notranje revizije dosežete neko stopnjo, na kateri vas ni več potrebno skrbeti za vsak poslovni korak. Gre namreč za učinkovito obrambno linijo, ki podjetje ščiti pred usodnimi napakami, opozarja na morebitna tveganja in celotno organizacijo drži znotraj okvirov zakona. Če temu dodate še stabilno vodstvo organizacije, inovativen pristop in nadzor razvoja sistema pa dobite podjetje, ki brez dvoma žanje številne poslovne uspehe.