Naporno okrevanje po možganski kapi

Okrevanje po možganski kapi ni enostavno in po navadi je kar dolgotrajno. Primerno in hitro ukrepanje izboljša okrevanje po možganski kapi in tako bolniku omogoči boljše življenje po bolezni oziroma po prizadetosti. Po navadi želimo, da se pacientu čim bolj poskuša omogočiti življenje kakršno je imel prej, za to pa je potrebno dolgo okrevanje in rehabilitacija. Ko je okrevanje po možganski kapi končano, želimo, da se pacient vrne domov v svoje vsakdanje življenje in skuša vsakodnevne naloge čim lažje reševati in premagovati.

okrevanje po možganski kapi

Najboljši rezultati za okrevanje po možganski kapi so se pokazali pri pacientih, pri kateri je bila rehabilitacija takojšnja. Pri teh ljudeh se je izkazalo da lažje ponovno osvojijo vsakodnevne rutine. Najboljši rezultati so se tako pokazali pri pacientih, ki so okrevanje po možganski kapi imeli v posebnih centrih, kjer so specializirani za takšne situacije. Sama možganska kap lahko povzroči in pusti veliko negativnih posledic na človeku. Lahko je okrnjen govor, gibanje, tudi občutenje. Pri takšnih ljudeh je potrebna posebna oskrba, da se te funkcije čim bolj povrnejo v prvotno stanje. Če okrevanje po možganski kapi torej ni pravilno, ima lahko pacient resne težave s socializacijo in opravljanjem vsakodnevnih opravil.

Za okrevanje po možganski kapi potrebujemo veliko specialistov in vsak se ukvarja z težavo iz njegovega področja. Pomemben je logoped, ki oceni in zdravi motnje požiranja prav tako pa oceni tudi govorne funkcije. Za okrevanje po možganski kapi potrebujemo tudi delovnega terapevta, ki pomaga in ocenjuje kako se pacient znajde v vsakodnevnih opravilih in ali jih bo zmožen opravljati. Nujen je tudi fizioterapevt, ki pomaga pri ponovni vzpostavitvi gibanja in oceni ali pacient potrebuje določene pripomočke za hojo. Vsekakor pa je potreben tudi klinični psiholog, ki oceni osebnostne lastnosti pacienta in opazuje njegovo vedenje ter same okvare kognitivnih funkcij. Okrevanje po možganski kapi je dolgotrajno in naporno, zato je pomembno da pacient dobi veliko podpore od družinskih članov in tudi od zdravstvenih delavcev.